sestavaPOGODBE.si
Sestava pogodbe po vaši meri
Predlog pogodbe v 4. korakih

1. KORAK

Pokličite na 031 70 90 30 ali izpolnite povpraševanje za sestavo predloga pogodbe.

2. KORAK

Ocenimo obseg dela in stroške sestave predloga pogodbe..

3. KORAK

Z vami se dogovorimo in v skladu s tem sestavimo predlog pogodbe.

4. KORAK

Prejmete sestavljen predlog pogodbe v elektronski in fizični obliki.
= do predloga pogodbe že samo v 3 dneh!.

GOSPODASKE POGODBE:

Avtorska pogodba o snemanju in reprodukcija zvoka
Avtorska pogodba za prevajanje

Licenčna pogodba

Pogodba o poslovnem sodelovanju informatika
Pogodba o poslovnem sodelovanju mizarstvo
Pogodba o poslovnem sodelovanju splošno
Pogodba o poslovodstvu d.o.o.
Pogodba o posredniških storitvah v turizmu
Pogodba o posredovanju

Franšizna pogodba

Opomin zaradi zamude in grožnja z drugimi ukrepi
Pogodba o čiščenju poslovnih prostorov
Pogodba o hrambi umetniške slike
Pogodba o organizaciji jezikovnega tečaja
Pogodba o organiziranju potovanja
Pogodba o hrambi
Pogodba o investicijsko vzdrževalnih delih
Pogodba o izdelavi računalniškega programa
Pogodba o izvajanju investicijskih del v tujini
Pogodba o kontroli blaga
Pogodba o kooperaciji

Avtorizacija priredbe avtorskega dela
Avtorska pogodba - režija
Avtorska pogodba o uporabi izuma, inovacije
Dobavni in plačilni pogoji
Dodatno naročilo
Dogovor o nadomestni izpolnitvi
Dogovor o odloženem pogoju
Dogovor o pogoju za izpolnitev pogodbe
Dogovor o predkupni pravici glede stvari
Enostaven lastniški pridržek
Enostaven pridržek lastninske pravice
Grosistična pogodba
Izdelava izvirnega glasbenega dela
Izjava o znižanju kupnine
Izpodbijanje izjave zaradi zmote
Izpodbijanje zaradi napačnega posredovanja
Izpodbijanje zaradi zavajanja v zmoto
Izpodbijanje zaradi zmote v izjavi
Izpodbijanje zaradi zmote
Izstop in izključitev komanditista
Pogodba o hrambi

Nabavni pogoji
Navaden dogovor o pridržku lastninske pravice
Navadno pooblastilo
Negativno priznanje dolga
Nesoglasje s povišanjem
Odklonitev prevzema in opomin
Odklonitev prevzema zaradi neizpolnjenih pogodbenih pogojev
Odpust dolga z dvostransko pogodbo
Odpust dolga z izjavo upnika
Opomin z dodatnim rokom in grožnjo za razdrtje pogodbe
Podaljšan pridržek lastninske pravice
Podaljšani lastninski pridržek
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala
Pogodba o delu arhitekta
Pogodba o dobavi programske opreme
Pogodba o dolgoročnem poslovnem sodelovanju
Pogodba o dovoljenju uporabe podatkov
Pogodba o faktoringu
Koncernski pridržek
Kontokorentni pridržek
Menjalna pogodba

POKLIČITE ZDAJ

T: 031 70 90 30
E: info@pravnapisarna.si
KONTAKTNI OBRAZEC

INFO

sestavaPOGODBE.si
Pravna pisarna, d.o.o.
Špelina ulica 1, 2000 Maribor
Pokličite 24 ur na dan
7 dni v tednu
DOSEGLJIVI PO VSEJ SLOVENIJI!
ŽELITE PREDLOG POGODBE V 3. DNEH?

POZOR! Notarski zapis ≠ notarska overitev podpisa!
Obrazložitev: Pri notarskem zapisu gre za poseben postopek, ki ga opravi notar, pri notarski overitvi podpisa pa le za potrditev istovetnosti podpisnika.

Notarski zapis se zahteva pri:

Več
Sestavapogodbe.si - Pravna pisarna d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@pravnapisarna.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov