sestavaPOGODBE.si
Sestava pogodbe po vaši meri
Predlog pogodbe v 4. korakih

1. KORAK

Pokličite na 031 70 90 30 ali izpolnite povpraševanje za sestavo predloga pogodbe.

2. KORAK

Ocenimo obseg dela in stroške sestave predloga pogodbe..

3. KORAK

Z vami se dogovorimo in v skladu s tem sestavimo predlog pogodbe.

4. KORAK

Prejmete sestavljen predlog pogodbe v elektronski in fizični obliki.
= do predloga pogodbe že samo v 3 dneh!.

Splošni pogoji za uporabo storitev SestavaPogodbe.si

Predmetni Splošni pogoji se nanašajo na prodajo storitev opisanih na internetni strani www.sestavapogodbe.si, katere lastnik je družba Pravna pisarna, d.o.o., Trg revolucije 4, 2000 Maribor.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), ostalo relevantno slovensko zakonodajo in mednarodnimi uredbami ter direktivami.

Naročnik
Storitve SestavaPogodbe.si so namenjene polnoletnim naročnikom, ki se strinjajo s temi Splošnimi pogoji. Naročnik ne more postavljati svojih pogojev ob podajanju naročila ali glede izvedbe storitve, ki so v nasprotju s predmetnimi Splošnimi pogoji. Naročnik mora pri naročilu podati svoje resnične podatke, sicer za nekvalitetno ali napačno izvedeno storitev ni kriv izvajalec. Izvajalec si pridržuje pravico do tožbe naročnika, ki bi z navajanjem napačnih podatkov zlorabljal elektronsko naročanje na kakršenkoli način.
Naročnik se s sprejemom predmetnih Splošnih pogojev izrecno strinja, da izvajalec ne odgovarja za kakršnekoli posledice danih napačnih informacij oziroma posledice danih zmotnih informacij. Za točnost podatkov danih s strani naročnika, odgovarja izključno naročnik.

Naročilo
Naročilo šteje za sprejeto, ko ga sprejme izvajalec. Vsa oddana naročila bodo potrjena s strani izvajalca prek elektronskega sporočila. Naročnik mora v primeru kakršnihkoli sprememb podatkov, takoj obvestiti izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico, da pred izvedbo naročila postavi naročniku dodatna vprašanja, če so kakšne nejasnosti.

Cene storitve
Vse objavljene cene storitev SestavaPogodbe.si so navedene v evro denarni enoti (€). Cene veljajo samo za naročilo storitve opisanih na spletni strani SestavaPogodbe.si. Cene veljajo do preklica. Pridržujemo si pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov).
Cene ne vsebujejo DDV, ker podjetje, ki nudi storitve, ni zavezanec za DDV. Kupoprodajna pogodba med izvajalcem in naročnikom je sklenjena v trenutku, ko izvajalec potrdi naročilo (naročnik prejme elektronsko sporočilo o statusu potrjenega naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za izvajalca kot za naročnika.

Načini plačila in plačilni pogoji
Storitve svetovanje pri sestavi predloga pogodbe na SestavaPogodbe.si se poravna po opravljeni storitvi in izstavljenem računu z nakazilom na račun izvajalca.

Rok izvedbe storitve
Rok izvedbe storitve je predvidoma do 3 dni. Izvajalec pa si pridržuje pravico, da naročniku takoj ob prejemu naročila sporoči, da bo rok oprave storitve daljši, če to zahteva narava vprašanja in kompleksnost storitve, vendar nikakor daljši od zakonsko predvidenih 30 dni. V nobenem primeru pa se prekoračitev roka ne more šteti kot škoda povzročena naročniku s strani izvajalca. Izvajalec v primeru višje sile ni dolžan opraviti storitve (predvsem naravne nesreče, vojne stavke in drugi dogodki, ki se jih ni mogoče predvideti).

Osebni podatki
Podatki, ki se zahtevajo za opravilo storitve, so podvrženi Zakonu o varovanju osebnih podatkov. S prostovoljno podajo svojih osebnih podatkov, se naročnik izrecno strinja z njihovim podajanjem in potrjuje, da je seznanjen z namenom zbiranja teh podatkov (zgolj za potrebe sprovedbe naročila in podajo odgovora kot storitve).

Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in se smatrajo za poslovno skrivnost izvajalca. Iz tega razloga se ne izpisujejo na dokumente ali povezujejo med seboj.

Zagotavljamo vam, da bomo vaše podatke obravnavali zaupno, jih skrbno varovali in v nobenem primeru posredovali ali prodajali tretjim osebam (izjeme v primeru nezakonitega delovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi). Pridobljene podatke bomo uporabljali le za nemoteno izvedbo naročila storitev, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter v primeru, če se boste odločili, za pošiljanje elektronskih novic in ponudb. Hkrati z naročilom na storitve,ki so opisane na www.sestavapogodbe.si, naročnik hkrati sprejema Splošne pogoje poslovanja SestavaPogodbe.si in se strinja z navedenim obsegom obdelave osebnih podatkov, v kolikor niste podali na internetni strani posebnega soglasja k zbiranju in obdelovanju vaših osebnih podatkov, ko ste izpolnili polja za pošiljanje odgovora po pošti ali prejemanje elektronskih obvestil.

Odgovornost za škodo
Razen v primeru hude malomarnosti ali goljufivega namena izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo povzročeno naročniku. Nikakor ne more izvajalec odgovarjati za interpretacijo storitve – odgovora ali pravnega mnenja naročnika ali za posledice uporabe svetovanja oz. predloga pogodbe.

Naročnik se izrecno strinja, da izvajalec ne odgovarja za storitve podizvajalcev in dostave ter tretjih oseb in v nobenem primeru škoda nastala naročniku ne more preseči vrednost naročila, ki ga je naročnik plačal izvajalcu.

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli začasno ustavi ali prekine povezavo z internetno stranjo SestavaPogodbe.si zaradi tehničnih razlogov ali razlogov zagotavljanja varnosti storitve.

Reklamacija
Naročnik lahko reklamira storitev, če ta nima lastnosti, ki jih je izvajalec izrecno obljubil, kar pa predstavlja predvsem posredovanje napačne predloge pogodbe v smislu napačne vrste pogodbe ali neizvršitev sestave v obsegu, ki je bil dogovorjen, zaradi nesporazuma. V primeru nesporazuma med naročnikom in izvajalcem se ekipa SestavaPogodbe.si zavezuje, da bo napako odpravila z brezplačno sestavo nove pogodbe.

Pravnega mnenja ali pregleda pogodb ni moč reklamirati, če gre za nestrinjanje z vsebino, nerazumevanje vsebine ipd. V kolikor pa gre za nesporazum glede obsega mnenja in vsebine kaj točno naj mnenje obsega, bo ekipa SestavaPogodbe.si skušala nesporazum odpraviti z dopolnitvijo mnenja. Vračil denarja ni. Lahko pa izdajalec v upravičenih primerih reklamacij izstavi dobropis.

Sodna pristojnost
Spori ki izvirajo iz naslova nakupov prek spletne prodaje na SestavaPogodbe.si se presojajo skladno slovenskemu pravu. Za spore iz predmetnih pogojev prodaje in internetne prodaje izvajalca je pristojno sodišče v Krškem.

Pridržujemo si pravico do elektronskih napak.

Pravna pisarna, d.o.o.
Maribor, 1.10.2010

POKLIČITE ZDAJ

T: 031 70 90 30
E: info@pravnapisarna.si
KONTAKTNI OBRAZEC

INFO

sestavaPOGODBE.si
Pravna pisarna, d.o.o.
Špelina ulica 1, 2000 Maribor
Pokličite 24 ur na dan
7 dni v tednu
DOSEGLJIVI PO VSEJ SLOVENIJI!
ŽELITE PREDLOG POGODBE V 3. DNEH?

POZOR! Notarski zapis ≠ notarska overitev podpisa!
Obrazložitev: Pri notarskem zapisu gre za poseben postopek, ki ga opravi notar, pri notarski overitvi podpisa pa le za potrditev istovetnosti podpisnika.

Notarski zapis se zahteva pri:

Več
Sestavapogodbe.si - Pravna pisarna d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@pravnapisarna.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov